Hvordan sitere denne boka

Det kan være greit å vite hvordan dere skal sitere denne boka.

Denne boka er først og fremst laget for en digital skjerm. Derfor er tekststykkene litt kortere. Det vil også kunne komme oppdateringer her og der. Det betyr at dersom dere skal refere til denne boka, så bør dere gjøre det til den digitale versjonen som ligger på nettet. Det kan dere gjøre det som dere gjør med en vanlig nettside. Her med referansestilen Chicago forfatter-år:

Melvær, Knut, 2018. Forord. Forskning for forskerspirer. Lest 31/03/2019. http://metode.holbergprisen.no/content/index.html

Det som er viktig med referanser er å gjøre det enkelt for leseren å finne kildene man har brukt. Det vil i det fleste tilfeller være tilstrekkelig å vise til bokens og kapittelets nettside som vist over.

Denne boka kan også lastes ned som epub (som kan åpnes i ebok-lesere som Calibre og iBooks), mobi (som kan leses på en Kindle) eller .pdf (greit format dersom man ønsker å skrive ut boka på papir). Disse filene blir automatisk oppdaterte når det kommer endringer på nettsiden.

Last updated