Kom i gang med forskningen!

Noen tips for å komme i gang.

I denne delen hjelper vi dere med å komme i gang med forskningsprosjektet. Det viktigste er å begynne med å lage et godt forskningsspørsmål. Det kan gjøres på forskjellige måter. Dere kan også spørre forskere om hjelp, men det er lurt å ha en god idé om hva dere vil forske på. Det finnes ulike måter som gjør det enklere å komme i gang. Det kan også være lurt å lage hypoteser og delspørsmål.

Kom i gang!

  • Velg et tema som dere vil lære mer om; alt kan bli interessant om man bare dykker dypt nok ned i det. Bruk temalisten og se på tidligere prosjekter for inspirasjon.

  • Begynn med å skrive ned ideer for dere selv, diskuter dem i gruppen.

  • Prøv å skrive et avgrenset forskningsspørsmål.

  • Lag en ny mappe på datamaskinen eller i Google Docs. Opprett en ny tekstfil og skriv ett avsnitt hvordan dere kom frem til forskningsspørsmålet. Dere er allerede i gang med forskningsrapporten!

  • Finn ut mer om temaet ved litteratursøk og ved å spørre forskere.

  • Skriv kort ned i forskningsrapporten om hvorfor dere valgte dette forskningsspørsmålet.

Last updated