Datainnsamling

Dere har nå laget et forskningsspørsmål, en plan og reflektert over noen viktige spørsmål. Nå er det på tide å ta det hele ut fra klasserommet og inn i den delen av virkeligheten dere vil forske på. I dette kapittelet skal vi kort se nærmere på ulike forskningsmetoder dere kan bruke for å undersøke forskningsspørsmålet. Dere skal komme et godt stykke med det som står i dette heftet, men dere kan gjerne også se nærmere på litteraturtipsene som er gitt til hver forskningsmetode.

Dette kapittelet inneholder både kvalitative og kvantitative innsamlingsmetoder. Det er viktig å påpeke at selv om dere har brukt en såkalt «kvantitiativ» innsamlingsmetode, så utelukker ikke det at dere må bruke kvalitative analysemetoder eller omvendt. Med andre ord, dere kan samle inn et større tekstmateriale, som man ofte vil omtale som «kvalitativt», men bruke kvantitative metoder for å analysere det. Vi skal derfor ikke henge oss for mye opp i denne oppdelingen, men heller fokusere på hva som skal til for at dere skal få belyst forskningsspørsmålet på den beste og mest interessante måten som mulig.

Last updated