Forord

Dette er forordet til den første utgaven.

Du leser nå i en digital bok som vi har laget for elever i videregående skole som skal gjøre et humanistisk og\eller et samfunnsvitenskapelig forskningsprosjekt. Det er laget av Holbergprisen i skolen, og er spesielt tilpasset forskerkonkurransen som Holbergprisen arrangerer hvert år. Innholdet passer også godt for skoleklasser som ikke deltar i konkurransen, men som vil gjennomføre et forskningsprosjekt. Dere finner fremdeles mange nyttige tips og innsikter i det forrige metodeheftet ble laget av Gisle Andersen i 2008. I denne boken har vi lagt mer vekt på hvordan dere skal komme i gang med de forskjellige delene et forskningsprosjekt gjerne består av. Det har også lagt litt større vekt på humanistiske forskningsmetoder.

Denne boken er en starthjelp til å forske innenfor humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag. Bak hver prosedyre og hvert prinsipp ligger det årevis med diskusjon og ulike perspektiver som vi ikke har mulighet å gå inn på her. Forskningslandskapet er alltid i endring og det som virker lurt i dag, trenger ikke nødvendigvis å være det i morgen. Det er allikevel noe som ikke ser ut til å forandre seg. De fleste forskere gjør det de gjør fordi de er nysgjerrige og søker kunnskap som kan hjelpe oss til å forstå verden rundt oss bedre. Det kan være vanskelig, tidkrevende og frusterende, men følelsen av å finne ut noe som ingen visste fra før, eller kunne knuse en allment akseptert myte er alltid verdt strevet. Med denne boken i bakhånd, håper vi at dere får smake på denne erfaringen.

Lykke til med forskningsprosjektet!

Knut Melvær, desember 2014

Takk!

Selv om det er mitt navn som står på forsiden, hadde ikke denne boka blitt til om det ikke var for en hel del personer. Først og fremst Barbara Wendelbo, Bent Olsen og Solveig Stornes i Holbergprisen som gav meg muligheten til å bryne meg på denne utfordringen og andre utfordringer. Gisle Andersen som forfattet det forrige metodeheftet (som fortsatt kan brukes) gav meg et flott utgangspunkt. Min veileder Michael Stausberg har ikke bare har sørget for at jeg ikke har glemt å jobbe med avhandlingen i perioden denne boken har blitt til, men har som akademisk forbilde bevisst og ubevisst lært meg mye av det som har endt opp i denne boken. Eivind Heldaas Seland som kom med nyttige kommentarer på et tidligere manuskript. Mine gode stipendiat-kollegaer Håkon Tandberg og Knut Aukland, og alle andre som jeg har diskutert ulike aspekter av denne boka med. Til syvende og sist, denne boka er et resultat av de mange samtalene jeg har hatt med min fantastiske lektorkone Lise Mordal, som vet mye mer enn det jeg gjør om å formidle vanskelige saker til elever i videregående.

Alle feil, unøyaktigheter og slurv er det kun jeg som tar æren for.

Last updated