Forord

Last updated 2 months ago

Du leser nå i en digital bok som vi har laget for elever i videregående skole som skal gjøre et humanistisk og\eller et samfunnsvitenskapelig forskningsprosjekt. Det er laget av Holbergprisen i skolen, og er spesielt tilpasset forskerkonkurransen som Holbergprisen arrangerer hvert år. Innholdet passer også godt for skoleklasser som ikke deltar i konkurransen, men som vil gjennomføre et forskningsprosjekt. Dere finner fremdeles mange nyttige tips og innsikter i det forrige metodeheftet ble laget av Gisle Andersen i 2008. I denne boken har vi lagt mer vekt på hvordan dere skal komme i gang med de forskjellige delene et forskningsprosjekt gjerne består av. Det har også lagt litt større vekt på humanistiske forskningsmetoder.

Denne boken er en starthjelp til å forske innenfor humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag. Bak hver prosedyre og hvert prinsipp ligger det årevis med diskusjon og ulike perspektiver som vi ikke har mulighet å gå inn på her. Forskningslandskapet er alltid i endring og det som virker lurt i dag, trenger ikke nødvendigvis å være det i morgen. Det er allikevel noe som ikke ser ut til å forandre seg. De fleste forskere gjør det de gjør fordi de er nysgjerrige og søker kunnskap som kan hjelpe oss til å forstå verden rundt oss bedre. Det kan være vanskelig, tidkrevende og frusterende, men følelsen av å finne ut noe som ingen visste fra før, eller kunne knuse en allment akseptert myte er alltid verdt strevet. Med denne boken i bakhånd, håper vi at dere får smake på denne erfaringen.

Lykke til med forskningsprosjektet!

Knut Melvær, desember 2014