Hvordan bruke denne boka

Denne boka er strukturert for å kunne følge prosjektløpet, men det kan lønne seg å ha litt oversikt over hva den inneholder på forhånd.

Denne boka er strukturert slik at den kan følge dere gjennom forskningsprosjektet. Det kan allikevel være lurt å titte gjennom hele før dere går i gang. Det er viktig å påpeke at denne boka beskriver hvordan dere kan gjennomføre forskningsprosjektet, og ikke hvordan dere skal gjøre det. All forskning krever at man tenker selv, tilpasser opplegget sitt, og søker hjelp til å finne den beste måten å gjennomføre det på. Denne boka forsøker å gi dere et godt utgangspunkt til nettopp dét.

I Kom i gang med forskningen! kan dere lese hvordan dere kan komme i gang med å finne idéer til hva dere skal forske på og hvordan dere kan noen veivalg for hvilken type forskningsprosjekt dere skal gjøre. Under Hvordan planlegge forskningsprosjektet går vi litt mer konkret til verks og ser på hvordan dere kan koble forskningsspørsmål med forskningsmetoder. I dette kapittelet kan dere lese noen korte introduksjoner til de forskjellige metodegrenene som kan hjelpe dere å velge. Det er viktig å lese gjennom delen om Forskningsetikk før dere går i gang med prosjektet.

I kapittelet Et utvalg forskningsmetoder går vi nærmere innpå et utvalg metoder dere kan ta i bruke i forskningsprosjektet og hvordan dere legger opp datainnsamlingen i hver av dem. I de forskjellige kapitlene lærer dere hvordan dere skal gjøre datainnsamling og hvor dere kan fordype dere mer i forskningsmetodene. Når innsamlingen er gjort er det på tide å se på Analysemetoder. De er ikke gjensidig utelukkende, men delt opp tematisk slik at det skal bli enklre å få oversikt.

Det hadde vært lite poeng å gjøre forskning om den ikke også hadde blitt formidlet. I Holbergprisen i skolen skal det primært gjøres gjennom forskningsartikkelen som dere skal skrive. For at artikkelen skal bli skikkelig god, bør dere prøve å gjøre dere noen refleksjoner om ikke bare «hva» og «hvordan» dere kom frem til dere gjorde, men også «hvorfor».

Last updated