Forord til ny oppdatering (2018)

Dette er forordet til den nye utgaven.

Det var på tide med en liten oppdatering av denne introduksjonsboken til forskningsmetoder for Holbergprisen i skolen. Jeg har ryddet en del opp i språket og luket ut vanskelige setninger (det finnes sikkert flere av dem), delt opp for lange avsnitt, ryddet litt i strukturen her og der og fjernet unødvendige morsomheter (materialet er jo morsomt nok i seg selv). Jeg har også oppdatert en del av eksemplene og fordypningslitteraturen. Sist, men ikke minst, har jeg også skrevet et nytt kapittel om diskursanalyse.

Håper boka fortsetter å være nyttig, og inspirerer til en morsom prosjektperiode!

— Knut Melvær, høsten 2018

Last updated