Analysemetoder

Så dere har samlet inn et datamateriale? Dere har selvfølgelig tatt backup av det, og lagret det på en sikker plass? Dere har allerede en følelse på noen av svarene til forskningsspørsmålet. Ting har kanskje ikke gått akkurat som dere har planlagt? Hvorfor ikke? Dette er refleksjoner som dere bør skrive ned og ta med i rapporten.

Det er både enkelt og vanskelig å analysere et datamateriale. Det er enkelt fordi dere har noe konkret å forholde dere til, og i første omgang skal dere få oversikt over hvordan datamaterialet ser ut. Hvor mange respondenter er med. Hva er kjønnsfordelingen. Hvor mange svarte på alle spørsmålene? Hva er forholdene mellom svarene? Hvor mange tekster har dere? Når og hvor er de i fra? Hvem har produsert eller skrevet dem? Hvilke deler er spesielt relevante for forskningsspørmålet?

Analysen blir vanskeligere når vi skal begynne å trekke ut konklusjoner og — ikke minst – tolkninger og forklaringer på det vi finner ut. Dere må gjerne tenke på det i dusjen, sove på det, og snakke en del om det dere har foran dere.

Last updated