God forskning starter med gode spørsmål

Ordet «vitenskap» har vi fra det latinske ordet scientia som betyr «kunnskap». Når det snakkes om «forskning» er det gjerne underforstått at man driver med vitenskap. Ny kunnskap kan ta mange former. Det kan være å finne svar på noe vi ikke visste om verden fra før, eller det kan være å finne et bedre svar på noe som hadde blitt besvart utilfredsstillende fra før.

Forskning kan også gå ut på å gå en etablert forklaring på noe i sømmene, for å se om noe egentlig henger sammen på den måten vi tidligere har trodd. Gjennom forskning kan man også finne ut fremgangsmåter som gjør andre forskere bedre i stand til å finne ny kunnskap. De fleste forskere er drevet av en nysgjerrighet og et ønske om å forstå universet bedre.

Det er denne nysgjerrigheten dere bør begynne med å vekke opp (om den ikke er våken fra før). Det er ikke alltid like lett. Heldigvis finnes det måter å lokke frem denne nysgjerrigheten på. Når dere skal velge et tema kan det derfor være greit å starte med en idémyldring.

Det er lurt å starte en idémyldring med at hver person på gruppa skriver ned alle tema og spørsmål for seg selv.

Dere bør dere tenkte på tema som har med menneskelig samfunn og kultur å gjøre, siden Holbergprisen i skolen handler om humaniora og samfunnsvitenskap. Start med en idémyldring hvor hver person på gruppa skriver ned alle tema og spørsmål for seg selv. Så samler man opp alle forslagene felles i gruppen og diskuterer hva som virker mest interessant å jobbe med. Dere kan også fordele en bunke post-it-lapper mellom dere, skrive ned ideer og henge dem opp på en vegg samtidig. Se over lappene, diskutér dem, flytt de som overlapper sammen og etterhvert vil noen idéer antagelivis stikke seg ut.

Fra store til litt mindre spørsmål

Slike idémyldringsspørsmål er ofte ganske store og ambisiøse. Store og ambisiøse spørsmål er viktige og det er ofte disse som driver og motiverer oss til å forske. Men det er ofte vanskelig å vite i hvilken ende man skal begynne. Da blir neste steg å omformulere spørsmålet slik at man får et prosjekt som kan gjennomføres. Slik er det ofte i vitenskapen også. For å kunne svare på de virkelig store spørsmålene, må man ofte svare på de mindre spørsmålene først.

Oppgaven blir derfor å avgrense tema og prosjektet til et konkret forskningsspørsmål. Et forskningsspørsmål er et spørsmål som det er mulig å belyse innenfor den tiden dere har til å gjennomføre prosjektet. Dere trenger heller ikke å hugge denne inn i stein (i hvert fall ikke bokstavelig talt; det ville tatt for lang tid!). Når man går i gang med prosjektet, må man nemlig være åpen for at forskningsspørsmålet må forandres litt på. Det er ganske vanlig, men ett sted må man jo begynne.

Idémyldring

Last updated