Om denne boka

Forskning for forskerspirer er først og fremst en inngang til samfunnsvitenskapelig og humanistisk forskning, og ikke en komplett oversikt.

Jeg har en mistanke om at når forskere ikke helt vet hva de skal gjøre, så skriver de en bok om vitenskapelig metode og hvordan forskning egentlig burde foregå. Metodebøker beskriver ofte en idealtilstand som vi alle kan nikke annerkjennende til, men som vi vet innerst i hjerte ikke alltid stemmer overens med hvordan forskerhverdagen faktisk ser ut. Jeg har aldri lest et kapittel i en metodebok som tar for seg hva man gjør dersom man har så mange eposter i innboksen at man ikke får konsentrert seg skikkelig om artikkelen man skulle gjort ferdig for to uker siden, eller hva man gjør når en av informantene blir dypt fornærmet av en eller annen uforklarlig grunn, eller hvordan man går frem når den akademiske programvaren av en eller annen grunn ikke vil starte. Når det er sagt, det finnes en del gode metodebøker med gode og fornuftige råd også.

Forskning handler mye om de erfaringene man gjør i møtet med det man forsker på. Selv om det er mye teori, så er det også til syvende og sist et håndtverk. Bokstavelig talt. Dette håndtverket er det vi ofte omtaler som «metode», men går egentlig utover de oppskriftene og prosessene som vi ofte snakker om. Forskningsmetoder handler også om hvordan man kommer i gang, hvordan man prokrastinerer på en produktiv måte og hvordan man mønstrer motivasjon til å gå i gang med store, vanskelige og abstrakte arbeidsoppgaver. Derfor har jeg i denne boken prøvd å gjøre to ting:

  1. Skrive om hvordan man kommer i gang med forskningsprosjektet og hva som kan være lurt å tenke på; og

  2. gi noen korte introduksjoner til metodiske opplegg som er overkommelige og forhåpentligvis fungerer som inngangsporter til en uendelig større metodisk verden.

Om du som nå leser dette er forsker selv, så vil du kanskje reagere på at denne boken ikke nevner det som for deg er helt sentrale metodiske problemstillinger, eller ikke gir den helt ferske og optimaliserte fremgangsmåten som nylig har blitt publisert i ditt felt. Du har helt rett. Denne boka er først og fremst skrevet for elever i videregående skole. De er ikke helt fremmed, som vi kanskje tror, for mange av de metodiske utfordringene vi selv møter (det har skjedd mye i norskfaget de siste årene), men dette er samtidig sannsynligvis deres første skikkelig akademiske arbeid. Vi må alltid ta et steg om gangen, og dette er omtrent det første steget. Når det er sagt, om du har innspill, konstruktiv kritikk eller noe på hjertet, så er du mer enn velkommen å sende meg en e-post. Fordelen med å skrive en digital bok, er at den ikke blir satt i stein (eller papir for den saks skyld… med mindre du tar en utskrift av den).

Last updated