Fra «hva» og «hvordan» til «hvorfor»

Dere vil merke det at det er forholdvis enkelt å skrive ned bakgrunnen for prosjektet, hva dere har gjort og hvordan datamaterialet ser ut. Som vi har vært inne på, denne dokumentasjonen er viktig. Den virkelige utfordringen, og det er her dere kan brilliere om dere utfordrer dere selv litt, er å forklare hvorfor dere har tatt valgene dere har tatt, og hvorfor resultatene fra datainnsamlingen og analysen ser ut som den gjør.

Hvordan dere skal angripe dette avhenger veldig av hvordan dere har lagt opp forskningsprosjektet. Kanskje hadde dere en teori eller spesifikk hypotese på forhånd? Da ligger nøkkelen i å forklare hvorfor det er sammenheng mellom det dere har funnet ut i analysen, og teorien/hypotesene. Om dere har hatt en mer tematisk tilnærming, må dere ta tak i det dere har funnet ut, og stille spørsmålet om hvorfor det har seg slik. Hva kan årsakene eller omstendighetene være?

Det er ikke alltid lett å komme med definitive svar eller forklaringer. Vi er ofte vant til å tenke at noe har kun én årsak eller grunn, men i virkeligheten har det meste flere årsaker. Vår oppgave blir å sile ut hva som virker mest relevant, sannsynlig og nødvendig for å forstå noe bedre. Om dere synes dette er utfordrende kan dere tenke på hva dere ville gjort dersom dere skulle forskere videre på prosjektet. Hva ville dere undersøkt nærmere og hvorfor?

For oss som leser forskningsrapportene i Holbergprisen i skolen er det utrolig givende å få innblikk i hvordan dere har tenkt, og hvordan dere har møtt de utfordringene som gjerne kommer opp i forskningsprosessen. Vi som holder på med forskning kan ofte kjenne oss igjen i de problemstillingene dere møter, og det betyr også at vi kan lære en hel del av dere, både når det kommer til forskningsprosjektene i seg selv, men også av de erfaringene dere gjør i forberedelsene, datainnsamling og analysen.

Vi i Holbergprisen i skolen gleder oss veldig til å se hva dere har forsket på, hvordan dere har gått frem og hva dere finner ut.

Lykke til!

Last updated