Lag en plan

Dere føler kanskje nå at dette blir et stort og uoverkommelig prosjekt. Da er det lurt å lage en konkret plan for hvor mye tid dere har tenkt å bruke på de forskjellige delene, hva dere skal gjøre når og hvem som skal gjøre hva.

Spør læreren om hvor mange timer dere har til rådighet. Mesteparten av denne tiden vil dere bruke på tre ting:

  • Datainnsamling

  • Analyse

  • Skriving av forskningsrapport

I praksis vil arbeidet med disse tingene overlappe hverandre. Forskningsrapporten har dere allerede begynt på (dersom dere har fulgt de gode rådene over). Dere bør for eksempel tett opp til datainnsamlingen skrive ned noen refleksjoner om hvordan den gikk. Mye av analysen gjør dere når dere skriver om datamerialet.

Last updated