Hvem og hvor skal du hente informasjonen fra?

Det er viktig å tenke igjennom hvem dere må innhente informasjonen fra for å kunne undersøke forskningsspørsmålet. Når dere skal bestemme dere for dette, er det lurt å reflektere over dette:

  • Tilgjengelighet: Hvilke kilder eller informanter får dere tak i?

  • Relevans: Hvilke kilder eller informanter virker mest relevant?

  • Pålitelighet: Hvor pålitelige eller autentiske er kildene eller informantene?

  • Etikk: Er det noen grunner til at det kan være problematisk å forske på kildene eller informantene?

Det er ikke alltid vi kan ta for gitt at vi får tak i de informantene vi trenger for å kunne undersøke forskningsspørsmålet, eller om vi får tak i nok av dem. I planleggingsfasen må dere tenke på hvordan dere skal få tilgang på det dere trenger for å lage et datamateriale.

Mange av dere vil bruke klassekamerater og medelever som respondenter og informanter. Dette kan vært lurt fordi dere sparer en del tid, men da har dere et spesielt stort ansvar for deres anonymitet. Dersom dere forsker på sensitive tema som har med rus, seksualitet, religion å gjøre, så må dere være ekstra oppmerksomme på det forskningsetiske.

Ikke vær redd for å spørre. Folk er stort velvillige når noen viser interesse for dem og det de holder på med.

Last updated