Lag en kodebok for kvantiative undersøkelser

Last updated last month

Alle kvantitative analyser begynner med et strukturert datamateriale. Det første dere bør gjøre er å lage en kodebok. Dette er en oversikt over alle spørsmål og svaralternativer i form av variabler og verdier. Dersom dere ikke har en slik kodebok, er det fort gjort å miste oversikten og gjøre feil. Om dere har laget et spørreskjema er det enkleste å begynne med å liste opp alle spørsmålene med alle mulige svar-alternativer.

Spørmåls-ID

Spørsmål

Svaralternativ

Kommentarer

1

«Hvilke av disse sosiale mediene er du på?»

Snapchat

Her ønsker vi å kartlegge hvor mange som er på ulike sosiale medier

Facebook

Instagram

Twitter

Tinder

2

«Hvor viktig er det for deg at noen ‹liker› det du legger ut på sosiale medier?»

Veldig viktig

Her ønsker vi å kartlegge hvor viktig det er for respondentene å få positive tilbakemeldinger på det de deler i sosiale medier.

Ganske viktig

Verken viktig eller uviktig

Lite viktig

Ikke viktig

I statistikkprogrammer er vi nødt til å kode disse spørsmålene og svarene til variabler og verdier. Med andre ord, vi må gi spørsmålene og svarene en tallverdi. Selv om et spørsmål ofte tilsvarer en variabel, så kan man tenke seg at det også kan bli flere variabler. For eksempel kan vi gjøre spørsmål 1 i tabellen til minst to variabler:

Variabel 1: Antall sosiale medier respondetene er på. Verdier: Fra 0 til 5.

Variabel 2: Er respondenten på Facebook? Verdier: 1=Er på Facebook; 2=Er ikke på Facebook.

Eksempel på hvordan en kodebok kan se ut:

Variabel-ID

Variabel

Verdier

Spørsmåls-ID

1

Antall sosiale medier respondenten er på

0–5

1

2

Er respondenten på Facebook?

1 = Er på Facebook

2 = Er ikke på Facebook

3

Er respondenten på Snapchat?

1 = Er på Snapchat

2 = Er ikke på Snapchat

4

Hvor viktig er det for respondenten at andre liker det man legger ut på sosiale medier?

1 = Veldig viktig

2

Ganske viktig

Verken viktig eller uviktig

Lite viktig

Ikke viktig

Fordelen med å lage en slik kodebok er ikke bare at det blir utrolig mye lettere å holde kontroll på materialet, men at dere også bli bedre kjent med datamaterialet og får mulighet til å tenke over det dere gjør. Kodeboken kan forandres underveis dersom dere kommer på nye variabler eller er nødt til å forandre noe.

Den letteste måten å gjøre det på er å bruke et regneark i Excel, Numbers eller Google Docs. Ikke bruk tabeller i Word (fordi derfor). Vi har laget et eksempel på en kodebok i Google Docs.